Dotacje UE

 

 

Innowacyjna gospodarka

DOTACJE NA INNOWACJE

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

www.poig.gov.pl

 

Firma Progres Polska Sp. z o. o. realizuje projekt Wdrozenie innowacyjnej koncepcji technologicznej oraz nowego produktu "Sky Windows", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Wartość projektu:              25 860 224,10 PLN

Udział Unii Europejskiej:    14 772 933,50 PLN

Okres realizacji:                 2013 - 2015

 

 

 

Poniżej zamieszczane będą ogłoszenia przetargowe dotyczące projektu.